Societate comercială, Invitatie de participare la procedură competitivă – achiziție IMOBIL și TEREN în Ploiești

SC ATLAS APPS SRL

0

Invitatie de participare

Nr 45/03.12.2019

la procedura competitiva

A. DATE GENERALE:

Denumirea contractantului: SC ATLAS APPS SRL

Oras: Azuga, Str Florilor, nr. 37,

Judeţul Prahova, România

Telefon: 0752120193; 0734106709

george@atlasapps.ro; florin@atlasapps.ro.

B. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Contract de vanzare-cumparare – achizitie IMOBIL si TEREN.

Cladirea/spatiul achizitionat va fi destinat exclusiv activitatii de cercetare-dezvoltare-inovare si activitatilor suport derulate de catre ATLAS APPS SRL în vederea implementarii proiectului  “Software-as-a-Service” aplicatii smartphone inovative pentru industria de transport”, SMIS 129092.

In acest spatiu va fi amenajat centrul de date în care se vor instala echipamentele TIC achizitionate prin proiect; va gazdui sisteme de comunicatii: servere, echipamente de telecomunicatii, echipamente de stocare a datelor.

C. VALOARE ESTIMATA:

   Nr. crt. Denumirea serviciilor       UM Cantitate Valoare estimata (fara TVA)
        1.    Cladire + teren       Buc 1      926.250,00

Pretul contractului nu se ajusteaza.

 

D.  TIPUL SI DURATA CONTRACTULUI:

Contractul ce urmeaza sa fie incheiat este un contract de furnizare IMOBIL si TEREN.

Valabilitate contract: pana cel mai tarziu la data de 17.12.2019 se va incheia un antecontract de vanzare-cumparare, insotit de un raport de expertiza tehnica, urmand ca in maxim 3 luni de la data semnarii antecontractului de vanzare-cumparare, sa se incheie contractul de vanzare-cumparare.

Modalitatea de plata se va stabili de comun accord, fiind posibila plata unui avans.

 

E. CRITERII DE CALIFICARE SI SELECTIE:

Persoane juridice/fizice – proprietari ai imobilului ce urmeaza a fi instrainat.

Imobilul trebuie sa fie liber de orice sarcini si servituti, sa nu faca obiectul unor litigii in curs de solutionare al instantelor judecatoresti si nici ale unor revedicari potrivit unor legi speciale in materie sau a dreptului comun.

Departajarea se va realiza in functie de cel mai mic pret/mp, pentru suprafetele cele mai apropiate de cele solicitate.

 

F. CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:

– suprafata teren aproximativ 300 mp si imobil in suprafata construita de minim 275 mp;

– starea tehnică a imobilului să fie bună; sa fie finalizat, sa nu prezinte degradari structurale, sa fie finisat interior si exterior, sa fie racordat la retele de energie electrica, apa, canalizare, sa fie dotat cu centrala proprie cu comustibil gazos si sistem de climatizare;

– să fie independent de alţi terţi atât ca spaţii, cât şi ca branşamente de utilităţi; să aibă realizate branşamentele pentru utilităţi;

– sa nu se incadreze in clasa 1 de risc seismic;

– imobilul sa fie situat in intravilanul orasului Ploiesti, sa nu existe si alti utilzatori in imobil, sa aiba acces facil auto si pentru public, suprafata utila minim 100m patrati, care sa perminta desfasurea activitatilor interne de birou, sala de sedinte, spatiu de arhiva.

 G. PREZENTAREA OFERTELOR:

Oferta se va transmite pana la data de 10.12.2019, ora 16, la adresa: localitatea Azuga, str. Florilor, nr. 37, Jud. Prahova, sau prin posta electronica e-mail george@atlasapps.ro, florin@atlasapps.ro.

Lăsaţi un mesaj

Te rugăm să adaugi un comentariu
Vă rugăm să completaţi numele